131 1300 0010
300V
产品分类 200V 300V 400V 600V 700V 1000V以上
联系我们
招商加盟
MUR2530F
文章来源:未知      发布者:admin
规格型号
  MUR2530F
 
产品参数
 电压:300V,电流:25A,VF:0.96V,Trr:50ns 
 
产品品牌
日月辰
产品封装
  TO-220F
     
详细说明
     

Part
Number 
Package  Io VBR(V) VF(25℃)  @IF IFSM Trr
Min. IF Typ. Max.
MUR5030PT TO-247 50 300 25 0.96 1.1 470 50
MUR2530 TO-247 25 300 25 0.96 1.1 470 50
MUR2530F TO-220FAC 25 300 25 0.96 1.1 470 50
MUR4030PT TO-247 40 300 20 1 1.1 430 50
MUR2030  TO-220AC 20 300 20 1 1.1 430 50
MUR2030F TO-220FAC 20 300 20 1 1.1 430 50
MUR1630DC TO-263 16 300 8 1.35 1.6 100 35
MUR1630CT TO-220AB 16 300 8 1.35 1.6 100 35
MUR1630FCT TO-220F 16 300 8 1.35 1.6 100 35
MUR830(F) TO-220AC 8 300 8 1.35 1.6 100 35
MUR1630FCT TO-220F 16 300 8 1.1 1.2 130 35
MUR1630DC TO-263 16 300 8 1.1 1.2 130 35
MUR1630CT TO-220AB 16 300 8 1.1 1.2 130 35


产品资料下载:
其他最新产品
深圳市日月辰科技有限公司
地址:深圳市宝安区松岗镇潭头第二工业城A区27栋3楼
电话:0755-2955 6626
传真:0755-2978 1585
手机:131 1300 0010

产品防伪查询    版权所有:Copyright © 2010-2021 www.szryc.com 深圳市日月辰科技有限公司 粤ICP备2021111333号-1