131 1300 0010
200V
产品分类 200V 300V 400V 600V 700V 1000V以上
联系我们
招商加盟
MUR4020CT
文章来源:未知      发布者:admin
规格型号
  MUR4020CT
 
产品参数
 电压:200V,电流:2*20A,VF:1V,Trr:35ns 
 
产品品牌
日月辰
产品封装
  TO-220
     
详细说明
     

Part
Number 
Package  Io VBR(V) VF(25℃)  @IF IFSM Trr
Min. IF Typ. Max.
MUR6020PT TO-247 60 200 30   1 500 50
MUR5020PT TO-247 50 200 25 0.94 1 450 50
MUR3020F TO-220FAC 30 200 30   1 500 50
MUR2520F TO-220FAC 25 200 25 0.94 1 450 50
MUR2520 TO-220AC 25 200 25 0.94 1 450 50
MUR5020PT TO-247 50 200 25 0.95 1 260 35
MUR5020FCT TO-220F 50 200 25 0.95 1 260 35
MUR5020DC TO-263 50 200 25 0.95 1 260 35
MUR5020CT TO-220AB 50 200 25 0.95 1 260 35
MUR2520 TO-220AC 25 200 25 0.95 1 260 35
MUR2520F TO-220FAC 25 200 25 0.95 1 260 35
MUR4020PT TO-247 40 200 20 0.95 1.15 350 35
MUR4020DC TO-263 40 200 20 0.95 1.15 350 35
MUR4020CT TO-220AB 40 200 20 0.95 1.15 350 35
MUR4020FCT TO-220F 40 200 20 0.95 1.15 350 35
MUR2020F TO-220FAC 40 200 20 0.95 1.15 350 35
MUR2020 TO-220AC 20 200 20 0.95 1.15 350 35
MUR4020DC TO-263 40 200 20 1 1.05 220 35
MUR4020PT TO-247 40 200 20 1 1.05 220 35
MUR4020FCTC TO-220F 40 200 20 1 1.05 220 35
MUR4020CT TO-220AB  40 200 20 1 1.05 220 35
MUR2020 TO-220AC 20 200 20 1 1.05 220 35
MUR2020F TO-220FAC 20 200 20 1 1.05 220 35
MUR2020FCT TO-220F 20 200 10 0.93 0.98 180 35
MUR2020DC TO-263 20 200 10 0.93 0.98 180 35
MUR1620DC TO-263 16 200 8 0.93 0.98 160 35
MUR2020CT TO-220AB 20 200 10 0.93 0.98 180 35
MUR1620CT TO-220AB 16 200 8 0.93 0.98 160 35
MUR1620FCT TO-220F 16 200 8 0.93 0.98 160 35
MUR1220FCT TO-220F 12 200 6 0.93 0.98 100 35
MUR1220DC TO-263 12 200 6 0.93 0.98 100 35


产品资料下载:
其他最新产品
深圳市日月辰科技有限公司
地址:深圳市宝安区松岗镇潭头第二工业城A区27栋3楼
电话:0755-2955 6626
传真:0755-2978 1585
手机:131 1300 0010

产品防伪查询    版权所有:Copyright © 2010-2021 www.szryc.com 深圳市日月辰科技有限公司 粤ICP备2021111333号-1